Samenvatting

3d-jihad-van-jezus

De jihad van Jezus. Geweldloosheid in islam en christendom. Dave Andrews

The Jihad of Jesus. The sacred nonviolent struggle for justice. Dave Andrews, Wipf&Stock Publishers, Eugene, Oregon 2015.

Geweldloos verzet is succesvoller dan gewelddadige actie. Het leidt eerder tot bestendige sociale en politieke verandering en uiteindelijk tot een vrijere en meer democratische samenleving.

Geweldloosheid is ook een belangrijk religieus thema. De inspirerende woorden van Jezus – de Koran verwijst naar hem als de profeet Isa – onderscheiden zich als common ground voor vreedzaam verzet.

Dave Andrews is een gedreven vredesactivist. Met een pijnlijk oog voor detail beschrijft hij de gewelddadige geschiedenis van het christendom en de islam.

Op basis van zijn jarenlange gesprekken met moslims bouwt hij vervolgens een nieuw fundament. Heilig verweer is een pleidooi voor een radicaal en vreedzaam alternatief – zowel voor moslims als voor christenen.

Dit boek is geschikt voor activiteiten op het gebied van geloofsopbouw, interreligieuze dialoog en vredeseducatie.

 Dave