Over de titel

De jihad van Jezus

“Vrede is het doel van de islam en de jihad is de weg om dat te bereiken”. Dave Andrews laat er in zijn boek De jihad van Jezus (2016) geen twijfel over bestaan: het begrip jihad wordt wereldwijd misbruikt. Moord en doodslag is niet de handtekening van de jihad.

De titel van zijn boek spreekt sterk tot de verbeelding. Controversieel, want wie herkent zich in een tot de tanden toe gewapende Messias? Toch is dat juist hetgeen Andrews beoogt. Vlijmscherp legt hij de gewelddadige geschiedenis van het christendom bloot. Heilige oorlogen in de naam van de Gezalfde trokken een bloedig spoor. Overigens is het wat de islam betreft van hetzelfde laken een pak.

De jihad van Jezus is een paradox, een schijnbare tegenstelling. Want jihad verwijst naar het innerlijk streven een godvruchtig leven te leiden. Een leven in ontzag voor de Barmhartige maakt het de mens onmogelijk een ander te doden.

Een briljante titel dus, eigenlijk. Mostafa Hilali, beroepsmilitair en initiatiefnemer van de Facebookpagina Niet mijn islam, is Andrews er zeer erkentelijk voor dat hij de diepere betekenis van het woord jihad aan het ‘goede’ verbindt. “Dave geeft het begrip jihad weer terug aan de moslims”, zei Hilali tijdens de boekpresentatie op 25 juli.

Andrews laat in de rest van zijn boek zien hoe men onder moeilijke omstandigheden – bijvoorbeeld in een militaire dictatuur of tijdens etnische ongeregeldheden – toch op geweldloze wijze maatschappelijke veranderingen in gang kan zetten. Geweldloosheid en jihad gaan in de voorbeelden die hij schetst hand in hand.

Maar hoeveel van deze fijnproevers kent Nederland? Wie kan de nuance bevatten van een titel, die op het eerste gezicht beelden van dood en verderf met het icoon van zachtmoedigheid verbindt? Verwijst de titel misschien naar een veronderstelde morele superioriteit van het christendom?

Andrews provoceert de in stereotypen denkende mens met zijn allitererende keuze. Voor mij als uitgever is het een uitdaging om zijn boek op de Nederlandse markt te brengen