Aanbevelingen

Dave Andrews is een christelijk welzijnswerker en schrijver. Hij brengt rechtvaardige vrede in de praktijk. Zijn authenticiteit, bescheidenheid en de geruisloze manier waarop hij de wereld op zijn kop – of beter gezegd: rechtop – zet maken hem tot een bijzonder persoon.

Jarrod Saul McKenna. Trainer en voorlichter geweldloze actie. World Vision, Perth, Australië.

Het leven van Dave Andrews is een leven met God. Zijn vroomheid, vriendelijkheid en dienstbaarheid zijn uiterlijke tekenen van het godsbewustzijn van Dave. De overdenkingen van Dave laten zien dat moslims en christenen veel van elkaar kunnen leren in hun zoektocht naar God en het leiden van een leven volgens de wil van God.

Dr. Halim Rane. Universitair hoofddocent Griffith University en adjunct-directeur van Griffith Islamic Studies Research Unit (GIRU), Brisbane, Australië.

Dave Andrews spreekt en schrijft als een toegewijd christen, actief betrokken bij mensen met een andere geloofstraditie, in het bijzonder diegenen die gemarginaliseerd zijn door de dominante cultuur. Zijn boek is geen abstracte dialoog over de dogma’s van christenen en moslims. Hij plaatst de dialoog te midden van de alledaagse zorgen van gewone mensen die op zoek zijn naar waardigheid, respect en zinvol leven. Ik moedig iedereen, die de weg van Jezus ook buiten de grenzen van het geïnstitutionaliseerde christendom wil volgen, aan om dit belangrijke boek te lezen en met anderen te bespreken.

Wes Howard-Brook. Seattle University, auteur van: “Come out, my people!” God’s call out of empire in the Bible and beyond.

Dave Andrews heeft naam gemaakt vanwege zijn goede werk met zowel christelijke als islamitische gemeenschappen. Zijn betrokkenheid komt ongetwijfeld voort uit het mededogen waarnaar de Koran in vers 57:27 verwijst: “Dan deden Wij Onze boodschappers in hun voetsporen treden en Wij deden Jezus, de zoon van Maria, opvolgen en Wij gaven hem het Evangelie. En Wij legden zachtmoedigheid en barmhartigheid in het hart zijner volgelingen …”. Ik twijfel er niet aan dat respectvolle dialoog de enige weg is om een brug te slaan en begrip voor elkaar te kweken. Het ontmoeten van mensen vanuit een oprechte en respectvolle betrokkenheid is voeding voor de ontwikkeling van onze menselijkheid. De benadering van Dave zal ons zeker op weg helpen om dit eerbiedwaardige doel te bereiken.

Dr. Mohammad Abdallah. Universitair hoofddocent Griffith University. Directeur Griffith Islamic Research Unit (GIRU) en directeur van de afdeling Queensland van het National Centre of Excellence for Islamic Studies (NCEIS), Australië.

Dave Andrews beschikt over een zeldzame combinatie van eigenschappen: nauwgezet intellect, gepassioneerd activist, theoloog en kunstenaar, theoreticus en man van de praktijk. Hij is volledig toegewijd aan een leven op het scherpst van de snede. Iedereen die nieuwsgierig is naar hét centrale conflict van deze tijd – over hoe twee grote abrahamitische geloven, beiden met wortels in de tradities van rechtvaardigheid, vrede en liefde, zoveel geweld, wraak en vernietiging konden veroorzaken, vanaf de Kruistochten tot 9/11 en The War on Terror – moet De jihad van Jezus lezen. Dave put uit de geschiedenis, cultuur en traditie van Islam en Christendom. Hij bespreekt de gevolgen van hun onderlinge worsteling gedetailleerd, voor zowel moslims als christenen; op wereldschaal en direct bij jou in de buurt. Dave doet zijn uiterste best om de verwrongen beeldvorming weer enigszins in balans te brengen. Door de fundamenten van het geloof te herontdekken en met verfrissend inzichten brengt hij op het oog tegenovergestelde tradities en wereldbeelden bij elkaar. Hij inspireert tot vrede en ontwikkeling. Dit boek is zeer aan te bevelen.

Andy Turner. Welzijnswerker en voorzitter van Greenbelt – “Creating spaces where arts, faith and justice collide” – Verenigd Koninkrijk.

Ik geloof oprecht dat Dave het soort van karakter heeft – beter dan het merendeel van ons moslims – dat wij zouden moeten ambiëren. Daarom heeft hij zo’n invloed op ons als niet-christenen. Verfijning van het karakter ontstaat wanneer men zuiverder wordt in de eigen religieuze opvattingen. Anderen beschouwen mij als een conservatief, maar ik ben diep onder de indruk van de bespiegelingen van Dave over het Bismillah. Het is net alsof hij mijn gedachten heeft gelezen of de woorden uit mijn mond heeft gestolen. Moge Allah hem eeuwige vreugde schenken. Amen.

Riffat Gurdezi. Northside Da’wah Revival, Brisbane, Australië.

Dave Andrews is een van de toonaangevende theologen op het gebied van evangelische geweldloosheid. Hij slaat nieuwe paden in door ons aan te sporen onze eigen geschiedenis van geweld te benoemen en de geweldloze weg van Jezus te hervatten. Hij nodigt ons uit Zijn ‘sterke maar zachte, geweldloze strijd’ voort te zetten. De jihad van Jezus vormt een eigentijdse en originele bijdrage aan spiritualiteit en vredestichting. Dit werk verdient het om bestudeerd en met anderen gedeeld te worden. Hartelijk dank, Dave Andrews!

Ds. John Dear. Auteur van Jesus, the rebel, The nonviolent life, Living Peace en A persistent peace.

De jihad van Jezus is een boeiend boek dat op integere en stoutmoedige wijze enkele van de meest stekelige onderwerpen rondom religie en politiek geweld behandelt. In goed leesbare en ontroerende taal komen wetenschappelijke teksten tot leven. Het boek biedt een kritische visie op de geschiedenis van Christendom en Islam. De lezer wordt aangemoedigd om de oorspronkelijke intentie van deze religieuze tradities nog eens goed na te lezen. Dit kan velen inspireren om weg te blijven van gewelddadige oplossingen in hun morele en politieke strijd.

Dr Alexander Christoyannopoulos. Universitair docent Politiek en Internationale Betrekkingen, Loughborough University, Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Dit boek is niets ontziend. Het legt de moeizame geschiedenis van het geweld in naam van het Christendom en de Islam bloot. Verplichte kost voor eenieder die toegewijd is aan de weg van de vrede.

Andrew Pratt. Adviseur en coördinator van Inter-faith Work in Blackburn en voormalig hoofdinspecteur van het National Community Tension Team in het Verenigd Koninkrijk.

Dit boek komt als geroepen. Als christenen en moslims zich meer zouden inspannen voor wederzijds begrip en oprechte vrede, dan zouden we de ‘War against Terror’ daadwerkelijk kunnen winnen. Het boek van Dave is één van de weinige boeken die een oplossing bieden, gericht op de wortels van terrorisme en contraterrorisme. Dit boek geeft inzicht in de blindheid, ideologie en wreedheid die ten grondslag liggen aan de botsing tussen het zelfingenomen dominante westen en de diep gekwetste Islamitische vroomheid. Het westen moet haar eigen demonen onder ogen zien en imperialisme en geweld afzweren. De islamitische wereld moet erkennen dat het steunen en aanmoedigen van het kortzichtig gewelddadig fanatisme van religieuze extremisten de gruwelcyclus in stand houdt.

Christendom en de islam beschikken over een gemeenschappelijke inspirator voor echte vrede. De Messias of Masih – bij christenen bekend als Jezus en bij moslims als Isa – strijdt geweldloos voor rechtvaardigheid. Dave Andrews laat in De jihad van Jezus zien hoe historisch diepgeworteld in beide religies de afwijzing van Jezus/Isa als voorbeeld van geweldloosheid is, terwijl de meest gruwelijke daden in naam van God werden verricht. Anderzijds zijn er zowel onder christenen als onder moslims bijzondere voorbeelden van de radicale, zelfopofferende verzoening in navolging van Jezus/Isa. De jihad van Jezus biedt ons een uitweg uit de cyclus van geweld – in stand gehouden door de illusie dat een totale overwinning op de ander behaald moet worden. Een uitweg naar verzoening, samenwerking en transformatie.

Dr. Paul Tyson. Hoofddocent Theologie en Religieuze Studies, Universiteit van Nottingham, Verenigd Koninkrijk en auteur van Returning to reality.

De jihad van Jezus is niet de jihad waar we altijd over horen! Het kost mij vaak moeite om de goedheid in mijn hart te bewaren als ik voor Christian Solidarity Worldwide opkom voor (meestal) door moslims vervolgde christenen.

Dit boek daagt je enorm uit. Het richt zich tot zowel moslims als christenen en stelt hen de vraag wat nou eigenlijk de oorzaak is van de onderlinge vijandigheid: religie of egocentrisme. Zonden uit de geschiedenis van beide godsdiensten worden ‘opgebiecht’, met die van het christendom voorop. Vervolgens biedt het boek mogelijkheden om onszelf en de mensen om ons heen te veranderen zonder naar het zwaard te grijpen, geweldloos maar vastbesloten. Nauwgezet illustreert het boek hoe het radicale onderwijs van Jezus een blauwdruk biedt voor deze jihad.

Ik heb het gelezen, erover nagedacht, anderen erover verteld en ik denk er nog steeds over na. Ik beschouw dit boek als een parel en het heeft daadwerkelijk veel van mijn overtuigingen over onze religies op zijn kop gezet. Het laat zien hoe wij, moslims en christenen, door hebzucht en machtswellust ons heilige boek vaak verkeerd hebben geïnterpreteerd. Het ideaal van het streven naar persoonlijke spirituele ontwikkeling, jihad, is verworden tot een aanleiding om grootschalig wreedheden te begaan. De jihad van Jezus toont ons de vele lessen die we delen, over zelfopoffering en het streven naar wereldverbetering door geduld, vriendelijkheid en geweldloosheid; de ware jihad.

Dr. John Herbert. Graaf van Powis, lid van Christian Solidarity Worldwide, Chirbury, Wales, Verenigd Koninkrijk.

De term ‘jihad’ wordt vaak misbruikt. Echter, de meeste moslims weten dat met de ‘grote jihad’ niet het gebruik van geweld wordt bedoeld, maar het verzet tegen verleiding en het kwade met wat Gandhi ‘zielskracht’ noemde. Dave Andrews geeft in De jihad van Jezus een aantal belangrijke en in de praktijk bewezen inzichten over de oorzaken van geweld en het ‘hoe en waarom’ van verzet hiertegen. Daarbij put hij uit de wijsheid van zowel islamitische als christelijke tradities. Alle boeken van Dave Andrews ontstaan uit zijn hart, maar ze zijn ook gebaseerd op hard werken. Zelf heeft hij veel ervaring met medelevend verzet tegen eigentijds geweld.

Ik beveel dit boek van harte aan voor ieder die streeft naar een zinvolle interreligieuze betrokkenheid bij de huidige toestand in de wereld.

Dr. Keith Hebden. Redacteur van A Pinch of Salt, auteur van Seeking Justice, Anglicaans priester, Mansfield, Verenigd Koninkrijk.

Dave Andrews geeft zijn boek De jihad van Jezus een profetische lading. Hij laat zien dat de strijd in gemeenschappen, die gevangen zitten in een destructieve spiraal van religieus en etnisch geweld, wordt gevoed door de onderdrukkende werking van religie. De radicale uitdaging van een geweldloze revolutie – belichaamd door zijn leven, dood en wederopstanding – vernieuwt ons en biedt ons een weg vooruit. De jihad van Jezus is niet primair een wetenschappelijk werk, maar een getuigenis van Dave’s eigen commitment om naar het voorbeeld van Jezus een geweldloze revolutie te volbrengen binnen zijn eigen veelzijdige gemeenschap.

Ds Justin Duckworth, Anglicaans Bisschop van Wellington, Nieuw-Zeeland

De vooronderstelling van Waarheids- en Verzoeningscommissies in door oorlog verscheurde landen is, dat verzoening niet mogelijk is tenzij daders de gehele waarheid vertellen over wat ze gedaan hebben. Dave Andrews vertelt in De jihad van Jezus de gehele waarheid over het religieus gemotiveerde geweld dat zowel de christelijke als islamitische geschiedenis kenschetst. Zodoende maakt hij de weg vrij voor verzoening. Dave Andrews put heel vaardig uit christelijke en islamitische bronnen en legt de vreedzame basis van deze religies bloot. Hij nodigt ons uit om het leven te gaan leven dat we verkondigen. De jihad van Jezus stelt het sektarisch geweld tegenover de grondwaarde van vreedzaamheid, die zo diep geworteld is in de beide religieuze tradities waar meer dan de helft van de wereldbevolking toe behoort.

Scott Bessenger. Auteur van Overturning tables: freeing missions from the Christian industrial complex.

Zij die het boek lezen zullen langzamerhand wanhopig worden van het gevoel van schaamte dat hen zal bekruipen vanwege de oorlogen die in hun verleden in de naam van God zijn gevoerd. Toch zijn deze gevoelens van wanhoop en schaamte noodzakelijk om de omvang en gruwel van de weg van geweld tot ons door te laten dringen.

Maar als je verder leest, dan verdwijnt de wanhoop naar de achtergrond en ontstaan er sprankjes hoop. De uit het leven gegrepen voorbeelden in het boek wakkeren de sprankjes verder aan en zullen moed en voorliefde voor gerechtigheid bij jou doen ontbranden. Als je het boek uit hebt en de boodschap ter harte hebt genomen, dan besef je dat de weg van Isa de enige hoop voor onze wereld is.

Andy Matheson. Auteur van In His image: understanding and embracing the poor, en directeur van Oasis International, Verenigd Koninkrijk

Ik kan me geen enkel ander boek voor de geest halen – wetenschappelijk of populair – dat zo effectief drie dingen doet.

Vertellen over de donkere kanten van zowel christendom als islam;
verkennen van de positieve potentie van vrede in christendom en islam;
laten zien dat het onderwijs van de christelijke verlosser en islamitische profeet, Jezus, het verschil kan maken in de wereld van vandaag.
Ik zou willen dat we voor alle christelijke en islamitische jongeren ter wereld een exemplaar van dit boek konden kopen en niet te vergeten hun ouders en grootouders.

Brian McLaren. Vooraanstaand christelijk pastor, activist en auteur van Why did Jesus, Moses, the Buddha, and Mohammed cross the road?

Dit boek is geweldig! Als je voor je groep een boek zoekt om te bespreken, dan is dit wat je zoekt! De taal is toegankelijk, de omvang is goed te doen en de historische verwijzingen nodigen uit tot nader onderzoek. Omdat het boek je uitnodigt je eigen vastgeroeste opvattingen te onderzoeken en je bewust te zijn van de complexe interactie tussen macht, politiek en religie, is het verplichte kost voor eenieder die actief wil zijn in de interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen en een steentje wil bijdragen aan geweldloze sociale verandering in de komende jaren.

Dit boek is voortgekomen uit jarenlange diepgaande gesprekken met de mensen uit zijn directe omgeving. Mij heeft het dichter bij degenen uit mijn omgeving gebracht.

Sarah Thompson. Directeur van Christian Peacemaker Teams, Verenigde Staten.

De jihad van Jezus is een handleiding voor het voeren van de jihad. Vergis je niet; Dave Andrews wil dat je op jihad gaat! Niet de gewelddadige jihad van de extremisten, maar een ‘sterke maar zachte, geweldloze strijd’. Zijn voorbeeld is Jezus, de jihad van Jezus. Hij zet Jezus neer als een excellent voorbeeld van jihad, daarbij puttend uit zowel christelijke als islamitische bronnen. Dit is zeer uitdagend materiaal. Dave gaat de gruwel die in de naam van religie is verricht niet uit de weg. Maar net voordat het je allemaal teveel wordt en je het boek in afschuw weg wilt leggen, leidt Dave de lezer naar een zeer meedogende en geweldloze interpretatie van jihad. Zowel de Bijbel als de Koran geven hier vele voorbeelden van. Dit boek behandelt het onderwerp met ‘voorzichtige urgentie’. Met Jezus als gids zet Dave uiteen dat het de bedoeling van jihad is om een levend voorbeeld van liefde te worden en onrecht op een geweldloze wijze te bevechten. Dit is de jihad waarvoor tirannen en wereldmachten zwichten, dit is de jihad die we nodig hebben.

Dr. Jason MacLeod. Religious Society of Friends, adviseur van het International Center for Nonviolent Conflict. Washington DC, Verenigde Staten.