Mensaboeken

3d-jihad-van-jezus

De jihad van Jezus

“Vrede is het doel van de islam en de jihad is de weg om dat te bereiken”. Dave Andrews laat er in zijn boek De jihad van Jezus (2016) geen twijfel over bestaan: het begrip jihad wordt wereldwijd misbruikt. Moord en doodslag is niet de handtekening van de jihad.

De titel van zijn boek spreekt sterk tot de verbeelding. Controversieel, want wie herkent zich in een tot de tanden toe gewapende Messias? Toch is dat juist hetgeen Andrews beoogt. Vlijmscherp legt hij de gewelddadige geschiedenis van het christendom bloot. Heilige oorlogen in de naam van de Gezalfde trokken een bloedig spoor. Overigens is het wat de islam betreft van hetzelfde laken een pak.

De jihad van Jezus is een paradox, een schijnbare tegenstelling. Want jihad verwijst naar het innerlijk streven een godvruchtig leven te leiden. Een leven in ontzag voor de Barmhartige maakt het de mens onmogelijk een ander te doden.

Een briljante titel dus, eigenlijk. Mostafa Hilali, beroepsmilitair en initiatiefnemer van de Facebookpagina Niet mijn islam, is Andrews er zeer erkentelijk voor dat hij de diepere betekenis van het woord jihad aan het ‘goede’ verbindt. “Dave geeft het begrip jihad weer terug aan de moslims”, zei Hilali tijdens de boekpresentatie op 25 juli.

Andrews laat in de rest van zijn boek zien hoe men onder moeilijke omstandigheden – bijvoorbeeld in een militaire dictatuur of tijdens etnische ongeregeldheden – toch op geweldloze wijze maatschappelijke veranderingen in gang kan zetten. Geweldloosheid en jihad gaan in de voorbeelden die hij schetst hand in hand.

Maar hoeveel van deze fijnproevers kent Nederland? Wie kan de nuance bevatten van een titel, die op het eerste gezicht beelden van dood en verderf met het icoon van zachtmoedigheid verbindt? Verwijst de titel misschien naar een veronderstelde morele superioriteit van het christendom?

Andrews provoceert de in stereotypen denkende mens met zijn allitererende keuze. Voor mij als uitgever is het een uitdaging om zijn boek op de Nederlandse markt te brengen.

De jihad van Jezus is grensverleggend. Dave Andrews laat zien dat vele moslims en christenen de woorden van Isâ (Jezus) en het Bismillah (de islamitische lofprijzing) als common ground ervaren. Het stelt hen in staat om samen op te trekken in hun streven naar het goede.

De jihad van Jezus is een handboek voor verzoening en actie, een zelfhulpgids voor al die moslims en christenen die voorbij de ‘botsing der beschavingen’ willen en geweldloos naast elkaar willen strijden voor vrede en rechtvaardigheid.

Uitgeverij MensaBoeken presenteerde het boek op 25 juli 2016. Het boek is de Nederlandse vertaling van de Jihad of Jesus (Wipf&Stock Publishers 2015), geschreven door de Australiër Dave Andrews.Ter gelegenheid van de boekpresentatie organiseerde uitgeverij MensaBoeken een rondetafelgesprek over de betekenis van geweldloosheid in islam en christendom. De bijeenkomst vond plaats bij het Doopsgezind Seminarie te Amsterdam. Mostafa Hilali, initiatiefnemer van de campagne Niet mijn islam nam het eerste exemplaar in ontvangst.

IMG_3294  IMG-p07IMG-1207

Dave Andrews

Dave Andrews is een christelijk vredesactivist. Hij verbleef 12 jaar als community worker in India en werkte verder onder andere in Afghanistan en Cambodja. Hij woont en werkt in Brisbane, Australië.

Het IKON televisieprogramma De Nieuwe Dag maakte op 2 november 2015 een portret van Dave Andrews: http://www.npo.nl/de-nieuwe-dag/02-11-2015/VPWON_124936